تبلیغات
خداوند، نزدیک تر از... - علی (ع)

ابزار هدایت به بالای صفحه

خداوند، نزدیک تر از...

علی (ع)

نقاشی استاد فرشچیان+ امام علی+یتیم نوازی

اگر می بینیم کسی که قلبش پر از محبت علی است و از محبت علی اشک می ریزد و سرنوشت جامعه آن سرنوشت خوبی نیست و دردناک است، این نشان دهنده آن است که علی را نمی شناسد.
این علی شناسی نیست، علی پرستی است.
علی را نشناختن و محبت علی داشتن مساوی است با محبت همه ملت ها بر پیامبر و معبودشان، نه چیزی بیشتر...

مشکل ما ضعف ایمان نیست، عدم معرفت علمی مسائلی است که به آن ایمان داریم و یکی از آن مسائل تشیع و اسلام است معتقدیم ولی آنرا نمی شناسیم و آشنایی منطقی از آن نداریم و به مردی معتقدیم به عنوان یک امام و یک مرد بزرگ و کسی که همیشه مورد ستایش ما بوده، اما متاسفانه علی را نمی شناسیم.
ما بیشتر به ستایش علی پرداختیم نه آشنایی با علی...
علی مظهر پیروزی در شکست است. ما همیشه پیروزی را در پیروزی می شناسیم
ولی علی درس بزرگی به ما داد و آن درس پیروزی در شکست است.
مگر با کلمات می توان از علی سخن گفت؟
باید به سکوت گوش فرا داد تا از او چه ها می گوید!
او با علی آشناتر است.
درد علی دو گونه است: دردی كه از ضربه ی ابن ملجم در فرق سرش احساس می كند و درد دیگر دردی است كه او را تنها در نیمه شب های خاموش به دل نخلستانهای اطراف مدینه كشانده...و به ناله درآورده است.ما تنها بر دردی می گرییم كه از ابن ملجم در فرقش احساس می كند.
اما این درد علی نیست،
دردی كه چنان روح بزرگی را به ناله آورده است ،تنهایی است كه ما آن را نمی شناسیم. باید این درد را بشناسیم نه آن درد را، كه علی درد شمشیر را احساس نمی كند.
و.... ما درد علی را احساس نمی كنیم.
من معتقدم، اسلام کمتر مدیون شمشیر علی و جهاد اوست و بیشتر مدیون سکوت و تحمل اوست!

ما یك ملت «دوستدار علی» ‌هستیم، اما نه «شیعه علی» !
چراكه شیعه علی، علی ‌وار بودن، علی ‌وار اندیشیدن، علی ‌وار احساس كردن در برابر جامعه، ‌علی وار مسؤولیت احساس كردن و انجام دادن و در برابر خدا و خلق، ‌علی ‌وار زیستن، علی ‌وار پرستیدن و علی ‌وار خدمت كردن است.

دکتر علی شریعتی

موضوع: دکتر علی شریعتی،
برچسب ها: امام علی ع از دیدگاه دکتر شریعتی، امام علی (ع) از نظر دکتر شریعتی، امام علی (ع) + دکتر علی شریعتی، علی (ع) مظهر پیروزی در شکست است، اسلام مدیون سکوت و تحمل علی است، علی شناسی یا علی پرستی؟، دوستار علی یا شیعه علی؟،

[ پنجشنبه 2 خرداد 1392 ] [ 10:37 ب.ظ ] [ فا طمه ]

[ نظرات() ]