تبلیغات
خداوند، نزدیک تر از... - عصر ما و چنگیز ما

ابزار هدایت به بالای صفحه

خداوند، نزدیک تر از...

عصر ما و چنگیز ما

و این عصر، عصری است که ویژگی‌های خویش را دارد: عصری است که تصاعد پلیدی وجود به اوج خود رسیده است، و از سوی دیگر آزادی و عدالت به اوج خود. و در طول تاریخ هرگز چنگیزی تا بدین غایت که اینها می‌کنند، در جهان، چنگیزی نکرده است و نمی‌توانسته است بکند و نمی‌دانسته است چه کند و چگونه.

 چنگیز دیروز سلاحش شمشیری بوده است و مرکبش اسبی و نقابش و دفاعش سپری و همین! اما چنگیز امروز، مرکبش «صنعت» است و سرمایه و شمشیرش «علم» است و نقابش آزادی، انسان‌دوستی، تمدن، پیشرفت، صلح، سوسیالیسم، حقوق بشر، لیبرالیسم، اومانیسم.

 چنگیز دیروز مفاصل اعضای یک پیکر را می‌گسست، و امروز پیوندهای عمیق و قدسی روح را؛ چنگیز دیروز سر از تن جدا می‌کرد، چنگیز امروز فطرت آدمی را از تنش. 

چنگیز دیروز خانه‌ها را بر سر خلق فرومی‌‌كوفت؛ چنگیز امروز جهان را، آسمان را، عشق را، ایمان را و هرچه را که آدمی در پناه آن «آدمی» می‌تواند ماند، بر سرش آوار می‌کند.

 چنگیز دیروز جامه را از تن آدمی به‌در می‌کرد و می‌ربود، چنگیز امروز ماهیت آدمی را و هویت آدمی را.

عصر ما و چنگیز ما

آرزوها | سال 1355 | اجتماعیات | 25- انسان بی‌خود | 6-تا شهادت (1352-1356) | شفاهی| صفحه 1,2 از 15
موضوع: دکتر علی شریعتی،
برچسب ها: دکتر علی شریعتی، عدالت و آزادی در عصر ما +علی شریعتی، فطرت آدمی و عصر ما + دکتر علی شریعتی، ربودن ماهیت آدمی در عصر ما + دکتر علی شریعتی، ربودن هویت آدمی در عصر ما + دکتر علی شریعتی، سلاح چنگیز عصر ما +دکتر علی شریعتی، انسان دوستی + صلح +حقوق بشر + دکتر شریعتی،

[ چهارشنبه 13 شهریور 1392 ] [ 11:26 ب.ظ ] [ فا طمه ]

[ نظرات() ]